Prohibice

Osmnáctý dodatek ústavy USA, který zakazoval výrobu, přepravu a prodej omamných látek, zahájil období americké historie známé jako prohibice. Prohibice byla ratifikována státy 16. ledna 1919 a oficiálně vstoupila v platnost 17. ledna 1920 přijetím Volsteadova zákona. Navzdory nové legislativě se prohibice obtížně prosazovala. Nárůst nelegální výroby a prodeje alkoholu (známý jako “bootlegging”), rozšiřování speakeasies (nelegálních míst, kde se pije alkohol) a s tím spojený nárůst násilí gangů a dalších trestných činů vedly ke konci 20. let 20. století k oslabení podpory prohibice. Počátkem roku 1933 přijal Kongres rezoluci navrhující 21. dodatek k ústavě, který by zrušil 18. dodatek. Dne 5. prosince 1933 byl 21. dodatek ratifikován, čímž prohibice skončila.

Původ prohibice

Ve 20. a 30. letech 19. století se Spojenými státy přehnala vlna náboženského probuzení, která vedla ke zvýšenému volání po střídmosti, stejně jako další “perfekcionistická” hnutí, například abolicionistické hnutí za ukončení otroctví. V roce 1838 přijal stát Massachusetts zákon o střídmosti, který zakazoval prodej lihovin v množství menším než 15 galonů; ačkoli byl zákon o dva roky později zrušen, stal se precedentem pro takovou legislativu. V roce 1846 přijal stát Maine první státní prohibiční zákon a v roce 1851 následoval zákon přísnější. Do začátku občanské války v roce 1861 následovala řada dalších států.

Na přelomu století byly spolky pro mírnost běžnou součástí komunit po celých Spojených státech. V hnutí za zdrženlivost hrály silnou roli ženy, protože alkohol byl považován za destruktivní sílu v rodinách a manželstvích. V roce 1906 začala nová vlna útoků proti prodeji alkoholu, kterou vedla Liga proti salónům (založená v roce 1893) a která byla vedena reakcí na růst měst a také na vzestup evangelického protestantismu a jeho názor na salónní kulturu jako zkaženou a bezbožnou. Kromě toho mnoho majitelů továren podporovalo prohibici ve snaze zabránit nehodám a zvýšit výkonnost svých dělníků v době zvýšené průmyslové výroby a prodloužené pracovní doby.

VÍCE ČTĚTE ZDE:

Prohibice-ukrývání alkoholu-Getty-514689694
Prohibice-ukrývání alkoholu-Getty-.514884896
Prohibice-Ukrývání alkoholu-Getty-804476932

10
10 obrázků

Přijetí prohibičního dodatku

V roce 1917, po vstupu Spojených států do první světové války zavedl prezident Woodrow Wilson dočasnou válečnou prohibici, aby ušetřil obilí na výrobu potravin. V témže roce Kongres předložil k ratifikaci státům 18. dodatek, který zakazoval výrobu, přepravu a prodej omamných látek. Ačkoli Kongres stanovil pro tento proces sedmiletou lhůtu, získal dodatek podporu potřebných tří čtvrtin amerických států za pouhých 11 měsíců.

Ratifikován byl 16. ledna 1919 a 18. dodatek vstoupil v platnost o rok později, přičemž v té době již ne méně než 33 států přijalo vlastní prohibiční zákony. V říjnu 1919 Kongres předložil Národní prohibiční zákon, který stanovil pokyny pro federální prosazování prohibice. Tento zákon, jehož zastáncem byl zástupce Andrew Volstead z Minnesoty, předseda soudního výboru Sněmovny reprezentantů, byl znám spíše jako Volsteadův zákon.

Vymáhání prohibice

V průběhu 20. let 20. století se federální i místní vláda snažily prohibici prosadit. Prosazování bylo zpočátku svěřeno Internal Revenue Service (IRS) a později bylo převedeno na ministerstvo spravedlnosti a Bureau of Prohibition neboli Prohibiční úřad. Obecně se prohibice prosazovala mnohem důrazněji v oblastech, kde bylo obyvatelstvo legislativě nakloněno – hlavně na venkově a v malých městech – a mnohem volněji v městských oblastech. Navzdory velmi raným známkám úspěchu, včetně poklesu počtu zatčení za opilství a údajného 30procentního poklesu spotřeby alkoholu, ti, kteří chtěli pít dál, nacházeli stále vynalézavější způsoby, jak toho dosáhnout. Nelegální výroba a prodej alkoholu (známý jako “bootlegging”) pokračovaly po celé desetiletí, stejně jako provozování “speakeasies” (obchodů nebo nočních klubů prodávajících alkohol), pašování alkoholu přes hranice států a neformální výroba alkoholu (“moonshine” nebo “bathtub gin”) v soukromých domech.

Era prohibice navíc podpořila nárůst trestné činnosti spojené s bootleggingem. Nejznámějším příkladem byl chicagský gangster Al Capone, který z nelegálních obchodů a speakeasies vydělával ročně neuvěřitelných 60 milionů dolarů. Takové nelegální operace podnítily odpovídající nárůst násilí mezi gangy, včetně masakru na svátek svatého Valentýna v Chicagu v roce 1929, kdy několik mužů převlečených za policisty (a pravděpodobně spojených s Caponem) zastřelilo skupinu mužů z nepřátelského gangu.

Al Capone a prohibice

Malý plakát k filmu
Gangster. Al Capone kouřící doutník
Pohlednice z období prohibice

10
10 obrázků

Prohibice se chýlí ke konci

Vysoká cena nelegálního alkoholu znamenala, že dělnická a chudá třída národa byla během prohibice mnohem více omezována než Američané ze střední a vyšší třídy. I když náklady na vymáhání práva, vězení a věznice spirálovitě rostly, podpora prohibice koncem 20. let 20. století slábla. Navíc fundamentalistické a nativistické síly získaly větší kontrolu nad hnutím za zdrženlivost a odcizily se jeho umírněnějším členům.

Když se země v roce 1932 utápěla ve velké hospodářské krizi, mělo vytvoření pracovních míst a příjmů legalizací lihového průmyslu nepopiratelnou přitažlivost. Demokrat Franklin D. Roosevelt toho roku kandidoval na prezidenta na platformě vyzývající ke zrušení prohibice a snadno zvítězil nad dosavadním prezidentem Herbertem Hooverem. Vítězství FDR znamenalo konec prohibice a v únoru 1933 přijal Kongres rezoluci navrhující 21. dodatek ústavy, který by zrušil 18. dodatek. Dodatek byl předložen státům a v prosinci 1933 poskytl Utah 36. a poslední potřebný hlas pro ratifikaci. Ačkoli několik států pokračovalo v zákazu alkoholu i po skončení prohibice, všechny od zákazu upustily do roku 1966.

Image placeholder title

Přístup ke stovkám hodin historických videí, bez reklam, s HISTORY Vault. Spusťte si bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.