Marchantia

Marchantia kan föröka sig både sexuellt och asexuellt. Den sexuella reproduktionen innebär att spermier från antheridier på den manliga växten befruktar ett ägg (äggcell) i archegoniumet på en kvinnlig växt. Antheridierna och archegonierna bärs upp på speciella gametoforstjälkar som kallas antheridiophorer respektive archegoniophorer. Dessa bärs upp på separata taljor; därför är växterna tvåkönade.

När ägget är befruktat kallas det för zygot och utvecklas till en liten sporofytväxt, som förblir fäst vid den större gametofytväxten. Sporofyten producerar sporer som utvecklas till frilevande manliga och kvinnliga gametofytplantor.

Den könsliga reproduktionen sker med hjälp av gemmae, discoida cellklumpar som är genetiskt identiska med föräldern och som finns i skålliknande strukturer på växtens ovansida. Dessa sprids när regn stänker in i kopparna och utvecklas till nya plantor. Asexuell reproduktion kan också förekomma när äldre delar av växten dör och de överlevande nyare grenarna utvecklas till separata växter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.