Marchantia

Marchantia może rozmnażać się zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. Rozmnażanie płciowe obejmuje plemniki z pylników na męskiej roślinie zapładniające komórkę jajową (komórkę jajową) w archegonium rośliny żeńskiej. Pylniki i archegonia znajdują się na specjalnych łodygach gametoforów, zwanych odpowiednio pylnikami i archegonoforem. Są one noszone na oddzielnych taliach; stąd rośliny są dwupienne.

Po zapłodnieniu, komórka jajowa nazywana jest zygotą i rozwija się w małą roślinę sporofitową, która pozostaje przytwierdzona do większej rośliny gametofitowej. Sporofit produkuje zarodniki, które rozwijają się w wolno żyjące męskie i żeńskie rośliny gametofitu.

Płodozmnażanie bezpłciowe zachodzi za pomocą gemmae, dyskoidalne kępy komórek, które są genetycznie identyczne z rodzicem i zawarte w cup-like struktur na górnej powierzchni rośliny. Są one rozproszone, gdy deszcz rozpryskuje się na kubki i rozwijają się w nowe rośliny. Rozmnażanie bezpłciowe może również wystąpić, gdy starsze części rośliny umierają, a ocalałe nowsze gałęzie rozwijają się w oddzielne rośliny.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.