The PI3K/Akt/mTOR pathway in innate immune cells: emerging therapeutic applications | Annals of the Rheumatic Diseases

Abstract

Kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (PI3Ks) i szlak mTOR (mammalian target of rapamycin) są od dawna uznawane za krytycznie regulujące metabolizm, wzrost i przeżycie. Ostatnie dane wskazują, że te cząsteczki są również integralnymi graczami w koordynowaniu mechanizmów obronnych we wrodzonym układzie odpornościowym. W tym kontekście PI3K i mTOR pozytywnie regulują aktywację komórek odpornościowych w neutrofilach i komórkach tucznych. W plazmacytoidalnych komórkach dendrytycznych szlaki te okazały się ostatnio ważnymi regulatorami produkcji interferonu typu I poprzez aktywację czynnika regulującego interferon 7. Co ciekawe, w mieloidalnych komórkach immunologicznych, PI3K i mTOR wydają się ograniczać pełną aktywację komórek odpornościowych poprzez regulację kluczowej cytokiny przeciwzapalnej interleukiny 10 i hamowanie cytokin prozapalnych. Te nowe spostrzeżenia dotyczące regulacji wrodzonych komórek odpornościowych mogą utorować drogę do manipulowania odrębnymi cechami wrodzonego układu odpornościowego w celu leczenia terapeutycznego różnych chorób zapalnych i wdrożenia ulepszonych strategii szczepień.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.