Samvetsgranskningen – P. Wade Menezes

Hej alla. Detta är Michelle Johnson Communications för EWTN och vi är här med fader Wade Vanessa, som just har skrivit en ny bok Overcoming the Evil Within så en av våra brännande frågor fader är hur man gör en bra samvetsgranskning före bikt. Budord Budord Budord Budord och och den. den hjälper dig att analysera. din. Oavsett om du är singel, gift eller som en avskild religiös kommer genom budorden och på ett modernt sätt, tillämpa på moderna, söka situationer och omständigheter för att hjälpa dig att urskilja vad det är, du vill bekänna Jag vill rekommendera en bra helig månatlig bekännelse säg till ära av den första fredagens hängivenhet till det Heliga Hjärtat, eller säg till ära av den första lördagens hängivenhet till Marias Mac Hjärta veta att den början av månaden rullar runt för att göra den bekännelsen är är en stor stor stor stor stor stor stor stor övning övning övning övning övning övning övning övning övning av övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning övning. att gå en genomsnittlig genomsnittlig genomsnittlig genomsnittlig genomsnittlig av bara bara bara. 12. Ett år, vilket inte är för mycket begärt när man stannar upp och inser att året har 360 – fem dagar i sig precis vid 12 är ingenting nummer 1450 -. Fyra i katekesen ger oss denna vägledning om att göra en god samvetsprövning innan man går till bikt. Det står att mottagandet av botens sakrament skall förberedas genom en samvetsgranskning i ljuset av Guds ord. Den passage som är bäst lämpad för detta kan till exempel vara evangeliernas moraliska katekes, de motsatta holiska breven i Nya testamentet såsom bergspredikan och de apostoliska lärorna själva, så vägledningarna finns där rätt att göra en god solid helig samvetsgranskning, Nej två att samvetsgranskningen faktiskt betraktas som en fjärde av de tre handlingarna för den botfärdige, och det är den första som normalt utförs så de tre handlingarna för den botfärdige att göra en god solid helig vördnadsfull bekännelse eller följande. Contrition bikt och tillfredsställelse, men det är under själva botgöringens sakrament tillfredsställelse är utförandet av hängena efteråt, men vad som görs först före dessa tre är samvetsgranskningen? hur lång tid bör det ta fader du bör ta någonstans mellan fem och sju minuter Om du har en vägledning och i själva verket ger mitt samfund, barmhärtighetens fäder, ut en underbar samvetsgranskning för vuxna och tonåringar en hel sida av broschyren fungerar som samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning samvetsgranskning, de första första tre tre tre tre. paneler som rör sig. Från vänster till höger kommer den genom de tio budorden och den fjärde panelen. Den högra panelen är bara en liten introduktion till hur man går till bikt och sedan på baksidan har du de viktigaste principerna i den katolska kristna läran, som till exempel nämner saligprisningarna från bergspredikan den helige Andes sju gåvor, den helige Andes tolv frukter, de tre eminenta goda gärningarna bön, fasta och allmosor som ingår i de fjorton barmhärtighetsgärningarna. Sju för kroppen. Sju för själen är sju för kroppen som kallas kärnan. Barmhärtighetens gärningar Sju för själen kallas barmhärtighetens andliga gärningar. dessa 14 och i sig själva utgör en stor samvetsgranskning. detta är vad kyrkan menar med granska ditt samvete baserat på kyrkans moraliska katekes. Du vet gör jag gör jag tjänar de fattiga etcetera också synderna mot de teologiska dygderna som att förutsätta Guds barmhärtighet eller förtvivla om Guds barmhärtighet. motståndet mot eller attackerandet av en känd sanning i en annan andlig god Obstinate särskild synd eller slutgiltigt hinder vägran att omvända sig, så det finns sex synder mot de teologiska dygderna. Vi har också syndens mörkrets väg, de sydliga kapitalsynderna och helighetens ljusets väg, de sju kapitala dygderna. Var och en av dem är motsatsen till den kapitalsynden, så det är ett fantastiskt pedagogiskt verktyg som du kan hitta PDF-dokumentet på Father’s of Mercy dot com och skriva ut det på din hemskrivare, men annars är det bara ett bra och fantastiskt pedagogiskt verktyg. Vi kan hitta någon bra skriftlig samvetsgranskning i enlighet med katolsk morallära och använda den, men återigen bör den bara pågå i fem till sju minuter. Så ska du ta dem bara kanske en eller två av dessa saker eller ska du läsa igenom hela väl i det i det här fallet fungerar det som en komplett kille, men jag skulle fokusera särskilt på den serie frågor som per säg kammar igenom de 10 budorden fast på samvetsgranskningssidan. Upprop från evangelierna och det är vad nummer 1450 – fyra. Katekesen menar när den säger att vi inte bara ser till de tio budorden utan också till kyrkans moraliska läror. så vänner, frukta inte, undersök ert samvete och undersök det väl. Ni har fantastiska verktyg här. Tack så mycket. fader Gud välsigna Gud

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.