Rai Cultura

Det globala virusprojektet startades 2018 för att upptäcka och katalogisera en miljon sexhundra sjuttiotusen miljoner ännu okända virus. För närvarande finns de i däggdjur och fåglar och skulle kunna påverka människor. Forskningsprojektet, som är resultatet av ett internationellt samarbete, kan bana väg för nya vacciner och vara utgångspunkten för att bekämpa framtida pandemier.

Utvecklingen av vacciner håller ofta inte jämna steg med den hastighet med vilken virus utvecklas och sprids. Dessutom undergrävs förmågan att begränsa nödsituationer på grund av eventuella utbrott av bristande kunskaper om hotets mångfald och ekologi.

Syftet med det globala viromprojektet, som enligt planerna ska inledas i Kina och Thailand, är att fylla dessa luckor. Det är svårt att förutse vilka upptäckter som kan komma att göras, men mängden data som produceras kommer att vara enorm och tillgänglig för forskare över hela världen.Den första utmaningen är kostnaden, som beräknas uppgå till mer än 7 miljarder dollar. Forskarna påpekar dock att upptäcktsfrekvensen av nya virus kommer att vara mycket högre i de tidiga skedena, så de hävdar att kostnaderna kan minskas till cirka 1,2 miljarder dollar. Med tanke på kostnaderna för att hantera ett enda utbrott kommer investeringen i projektet dessutom att betala sig självt. Hur som helst är det bättre att spendera pengar än att hantera virus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.