Rai Cultura

Het Global Viroma Project is in 2018 opgezet om een miljoen zeshonderdzeventig tot nu toe onbekende virussen te ontdekken en te catalogiseren. Voorlopig worden ze aangetroffen bij zoogdieren en vogels en kunnen ze mensen aantasten. Het onderzoeksproject, dat het resultaat is van een internationale samenwerking, zou de weg kunnen banen voor nieuwe vaccins en het uitgangspunt kunnen vormen voor de bestrijding van toekomstige pandemieën.

De ontwikkeling van vaccins houdt vaak geen gelijke tred met de snelheid waarmee virussen zich ontwikkelen en verspreiden. Bovendien wordt het vermogen om noodsituaties als gevolg van mogelijke uitbraken in te dammen ondermijnd door een gebrek aan inzicht in de diversiteit en ecologie van de bedreiging.

Het doel van het Global Viroma Project, dat in China en Thailand van start moet gaan, is deze leemten op te vullen. De mogelijke ontdekkingen zijn moeilijk te voorzien, maar de hoeveelheid geproduceerde gegevens zal enorm zijn en toegankelijk voor onderzoekers over de hele wereld.De eerste uitdaging is de kostprijs, die op meer dan 7 miljard dollar wordt geraamd. De onderzoekers wijzen er echter op dat de ontdekkingsgraad van nieuwe virussen in de beginfase veel hoger zal liggen, zodat de kosten volgens hen tot ongeveer 1,2 miljard dollar kunnen worden teruggebracht. Bovendien zal de investering in het project zichzelf terugbetalen, gezien de kosten van de behandeling van zelfs maar één uitbraak. Hoe dan ook, beter uitgeven dan te maken krijgen met virussen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.