PSE | Manipulowanie licznikiem i Dywersja

Manipulowanie licznikiem i Dywersja

Manipulowanie licznikiem ma miejsce w przypadku nieuprawnionego usunięcia licznika, zerwania plomby licznika, otwarcia podstawy licznika, zmiany przewodu wejściowego w jakikolwiek sposób lub samoodłączenia, które nie zostało wykonane przez upoważnionego pracownika lub przedstawiciela PSE.

Dywersja występuje w przypadku nieautoryzowanego poboru energii i/lub gazu w sposób, który omija liczniki tej energii i/lub gazu, pozwalając jednostce na otrzymywanie energii bez płacenia za nią.

Konsekwencje/Bezpieczeństwo

Nie tylko manipulowanie licznikiem jest nielegalne, jest również niebezpieczne. Stawia wszystkich, w tym pracowników PSE, w potencjalnie niebezpiecznych lub śmiertelnych sytuacjach. Obrażenia i/lub ofiary śmiertelne mogą wystąpić z powodu potencjalnych wstrząsów elektrycznych, iskier, przepięć, eksplozji i wynikających z nich pożarów.

Jeżeli osoba niebędąca pracownikiem PSE będzie manipulować przy liczniku, odłączać, ponownie podłączać, przenosić, wyciągać lub pozbawiać napięcia licznik PSE lub wykonywać prace elektryczne i/lub gazowe bez odpowiedniego zezwolenia, będzie podlegać pełnemu postępowaniu sądowemu – w tym, lecz nie wyłącznie: grzywnom, natychmiastowemu zaprzestaniu świadczenia usług/usunięciu licznika, cofnięciu uprawnień lub licencji wykonawcy i/lub elektryka oraz wszelkim innym reperkusjom, które mogą mieć zastosowanie w danej sytuacji.

Jeśli manipulacja licznika jest zidentyfikowany, PSE będzie odłączyć usługi (s) i właściciel konta może być odpowiedzialny za płacenie wysokich kar i opłat w celu przywrócenia usług. Specjalne inspekcje mogą również wymagać przeprowadzenia przez lokalne jurysdykcje lub Labor & Industries (L&I) przed usług(y) zostaną ponownie podłączone.

W związku z obciążeniem finansowym lub opóźnieniem, które może wynikać z manipulacji i / lub zmiany kierunku, przedstawiliśmy te informacje, aby pomóc naszym klientom i wykonawcom uniknąć dalszych skutków.

Zgłaszanie

Jeśli potrzebujesz napraw lub prac wykonanych na liczniku(ach) PSE i/lub innych urządzeniach będących własnością PSE, wymagających odłączenia, ponownego podłączenia, zmiany, modernizacji lub przeniesienia licznika elektrycznego i/lub gazowego, prosimy o kontakt z naszym działem Obsługi Budowy Klienta pod numerem 1-888-321-7779 (od 7:00 do 17:00, Monday – Friday).

Przykłady projektów budowlanych, które mogą wymagać zgłoszenia PSE:

  • Dodanie pomieszczenia i/lub przebudowa w pobliżu licznika PSE lub linii serwisowej
  • Rozbiórka konstrukcji z zasilaniem i/lub usługami gazowymi
  • Instalowanie lub dodawanie bezzbiornikowego podgrzewacza wody lub innych urządzeń gazowych, stacji ładowania samochodów elektrycznych itp.
  • Usuwanie i instalowanie sidingu za licznikiem.

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego należy zapoznać się z tym linkiem w celu uzyskania kompletnych wytycznych, list kontrolnych oraz podręczników dotyczących usług elektrycznych i gazowych:
https://www.pse.com/construction-services/guides-handbooks

Aby uzyskać listę zatwierdzonych przez PSE wykonawców, należy poprosić o skierowanie do Zalecanego Profesjonalisty Energetycznego (REP) już dziś. Zadzwoń do naszych Doradców Energetycznych pod numer 1-800-562-1482 lub odwiedź stronę pse.com/rep.

Jeśli podejrzewasz manipulowanie sprzętem PSE, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem 1-888-225-5773 (w godzinach od 7:30 do 18:30, od poniedziałku do piątku) lub napisz do nas na adres [email protected] Wszelkie przekazane informacje będą traktowane jako poufne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.