Cochrane

To identificerede undersøgelser randomiserede i alt 122 deltagere med neurologiske tilstande til sammenligning af PMs versus ingen PMs. Data fra 121 deltagere var tilgængelige til analyse. Begge undersøgelser havde en lav risiko for bias. En undersøgelse inden for deltagerne med 20 deltagere (40 lemmer) målte mobilitet i ankelleddet og rapporterede en gennemsnitlig forskel mellem grupperne på fire grader (95 % konfidensinterval (CI), to til seks grader) til fordel for eksperimentalgruppen. Begge undersøgelser målte spasticitet med den modificerede Ashworth-skala, men resultaterne blev ikke sammenlagt på grund af klinisk heterogenitet. Ingen af undersøgelserne rapporterede en klinisk eller statistisk relevant reduktion af spasticitet med PM’er. I den ene undersøgelse var den gennemsnitlige forskel på en optalt 48-punkts Modified Ashworth Scale for de øvre lemmer et af 48 point (95 % CI minus to til fire point), og i den anden undersøgelse var medianforskellen på en 6-punkts Modified Ashworth Scale for ankelplantar flexormusklerne nul point (95 % CI minus et til nul point). I begge undersøgelser viste en negativ forskel mellem grupperne en reduktion af spasticiteten i forsøgsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. En undersøgelse med i alt 102 deltagere undersøgte de kortsigtede virkninger på smerte. Den gennemsnitlige forskel på en nul- til 24-punkts smerteskala var -0,4 point til fordel for kontrolgruppen (95 % CI -1,4 til 0,6 point). GRADE-evidensniveauet for virkningerne af PM’er på ledbevægelighed, spasticitet og smerter er meget lavt. Ingen af undersøgelserne undersøgte livskvalitet, aktivitetsbegrænsninger eller deltagelsesbegrænsninger eller rapporterede nogen bivirkninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.