Social desirability bias and polling errors in the 2016 presidential election☆

Samhällsvetare har observerat att socialt önskvärda svar (SDR) ofta påverkar oincentifierade undersökningar. Icke desto mindre använder medier, kampanjer och marknader alla oincentifierade opinionsundersökningar för att göra förutsägelser om valresultat. Under presidentvalskampanjen 2016 genomförde vi tre listexperiment för att testa vilken effekt SDR har på opinionsundersökningar om samtycke till presidentkandidater. Vi utlyser en försökspersons samtycke till antingen Hillary Clinton eller Donald Trump med hjälp av explicita frågor eller en implicit utfrågning som gör det möjligt för försökspersoner att dölja sina individuella svar. Vi finner bevis för att explicita frågor överskattar instämmandet med Clinton i förhållande till Trump. En analys av undergrupper efter partiidentifikation visar att SDR avsevärt minskar de explicita påståendena om samtycke till det motsatta partiets kandidat, främst på grund av demokrater som är betydligt mindre benägna att explicit uttrycka sitt samtycke till Trump. Vi mäter preferenser för ekonomisk politik och finner inga bevis för att ideologisk enighet styr SDR. Vi finner suggestiva bevis för att lokala röstningsmönster förutsäger SDR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.